Pressmeddelande – Anlägg en surrande sommaräng för biologisk mångfald

Angsfroblandning_optimerad

Gynna pollinerarna med en svensk sommaräng

Alnarp Cleanwater strävar efter att hjälpa kunder att främja biologisk mångfald direkt i sin omgivning. I samarbete med växtleverantören VegTech har företaget utvecklat ett Startpaket för en svensk sommaräng, bestående av uteslutande svenska örter och gräs anpassade för våra inhemska pollinerare.

Detta Startpaket gör att alla med en bit mark kan anlägga en svensk sommaräng, vilket inte bara gynnar den biologiska mångfalden utan även tillhandahåller vitala resurser för pollinerare som fjärilar, humlor och bin. Dessa pollinerare, som spelar en central roll i vår matförsörjning, står inför allvarliga hot såsom kemiska bekämpningsmedel och habitatförlust. Genom att välja detta paket, bidrar kunderna till både skydd av bin och en frodigare natur.
För varje sålt Startpaket donerar vi 200 kronor till Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda Bina.

Lars Hultman, VD för Alnarp Cleanwater, reflekterar över idéns utveckling:
”Naturskyddsföreningen har länge belyst vikten av denna fråga. På Alnarp Cleanwater har vi tagit till oss av deras budskap och övervägt hur vi kan bidra. Med vårt befintliga samarbete med VegTech insåg vi potentialen i att skapa detta speciella startpaket med svenska örter och gräs. Om tillräckligt många anlägger en äng, kan vi verkligen göra skillnad.”

Intresserade kan köpa Startpaketet via företagets e-handel. Leverans är möjlig från vecka 22 år 2024.

Sunnrande sommaräng med Cikoria och humla
Sommaräng i sverige med örter och gräs
Svensk sommaräng och staket.
Lars Hultman
Svensk surrande sommaräng.
Dela denna post:
Facebook
LinkedIn

Upptäck fler intressanta poster