Månad: februari 2021

Välkommen på visning av enskilt avlopp i Kungälv!

Behöver du nytt enskilt avlopp? Passa på att titta på ett bioreningsverk från Alnarp i drift. Den 23 februari visar vi en anläggning i Romelanda utanför Kungälv. Bioreningsverket från Alnarp renar avloppsvattnet på naturlig väg utan kemikalier och utan serviceavtal. Dessutom minimeras behovet av slamtömning. Välkommen på visning av Bioreningsverket på Dyröds gård: Adress: Stenhålt …

Välkommen på visning av enskilt avlopp i Kungälv! Läs mer »

Ny studie om dricksvatten från Sveriges tre största sjöar

Sveriges tre största sjöar har undersökts för innehåll av bl a läkemedelsrester. Dessa sjöar försörjer 3 miljoner svenskar med dricksvatten. Den hittills mest omfattande studien av förekomst av läkemedelsrester har utförts i Sveriges tre största sjöar; Vänern, Vättern och Mälaren. Den visar att det finns risk för förhöjda halter av hormoner i vattendragen. I studien, …

Ny studie om dricksvatten från Sveriges tre största sjöar Läs mer »

Alnarp Cleanwater