Månad: februari 2016

Synliggör kretsloppen!

Just nu pågår ett projekt där man utforskar hur arkitektur och design kan användas för att få folk att förstå och intuitivt känna hur mycket resurser de använder. Projektet heter ”Gestaltning för ett energieffektivt campusliv i Albano” och syftar till att hjälpa oss människor att bli mer omtänksamma med våra resurser. I detta fall är det …

Synliggör kretsloppen! Läs mer »

Svenskt näringsliv på besök

Rolf Elmér, regionchef på Svenskt näringsliv Skåne, noterade att vi är ett snabbväxande företag som fått många utmärkelser de senaste åren och hälsade därför på i Alnarp för att höra mer om vårt bioreningsverk och arbetet med enskilda avlopp. Bland annat diskuterades vikten av internationellt samarbete kring vattenfrågor och att EU-länderna måste jobba tillsammans för att rädda Östersjön.

Nu flyttar vi in på Vreta Kluster!

Alnarp Cleanwater är ett av de senaste tillskotten på Vreta Kluster utanför Linköping. Vreta kluster är ett företagscenter för gröna företag med i dagsläget 110 kontorsplatser. Planer finns på att utöka verksamheten med ytterligare en byggnad. Våra representanter i Linköpingstrakten, Tony Rosander och Kenneth Rytjärn är nöjda med sin nya arbetsplats: Det känns roligt och inspirerande …

Nu flyttar vi in på Vreta Kluster! Läs mer »

Våtmarksdagen – viktigare än du tror

Idag är det våtmarksdagen. Det är antagligen inte den mest uppmärksammade dagen, men den är icke desto mindre viktig. Sedan länge har man, i stora delar av världen, ändrat vattnets flöde för att frigöra mark för att odla eller bygga. Detta har varit bra för vår utveckling på många sätt, men har tyvärr lett till att många våtmarker försvunnit. …

Våtmarksdagen – viktigare än du tror Läs mer »

Alnarp Cleanwater