Månad: juni 2015

ATL: ”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv”

Inför Borgeby fältdagar har  en av Alnarp Cleanwaters medarbetare intervjuats för Lantbrukets affärstidning. I artikeln lyfts enkelheten och det naturliga med bioreningsverket fram -bioreningsverket har få rörliga delar och så lite teknik som möjligt för att minska riskerna för avbrott och göra det lättskött för kunderna. Dessutom är det vackert att beskåda: ”När bioreningsverket är färdigväxt …

ATL: ”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv” Läs mer »

Bättre enskilda avlopp ger trevligare sommarbad

Den vanligaste lösningen för enskilda avlopp är att först skilja av slammet med en trekammarbrunn för att sedan filtrera ner vattnet genom marken. Det som händer är att näringsämnen ”fastnar” på jordkornen och på så sätt renas vattnet innan det når vattendrag eller grundvatten. Så småningom mättas jorden på näringsämnen vilket gör att dessa läcker ut och orsakar övergödning …

Bättre enskilda avlopp ger trevligare sommarbad Läs mer »

Alnarp Cleanwater