Aktuellt

ATL: ”När bioreningsverket är färdigväxt är ytan full av gul svärdslilja, kaveldun, jättegröe och säv”

Inför Borgeby fältdagar har  en av Alnarp Cleanwaters medarbetare intervjuats för Lantbrukets affärstidning. I artikeln…

Läs mer »

Bättre enskilda avlopp ger trevligare sommarbad

Den vanligaste lösningen för enskilda avlopp är att först skilja av slammet med en trekammarbrunn…

Läs mer »