Månad: mars 2015

Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst?

I förra veckan var vi på plats på årets VAK – Vatten Avlopp och Kretslopp – mässa, som i år var förlagd till Borås. Där samlades miljöskyddsinspektörer, företag, entreprenörer och privatpersoner för att bland annat prata om enskilda avlopp. En fråga som diskuterades mycket var centralisering vs. decentralisering av avloppsrening. Alltså, är det bättre att …

Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst? Läs mer »

Rent vatten viktigt för kvinnors livskvalitet

I början av mars firades den internationella kvinnodagen runt om i världen. Det finns många områden i samhället där man behöver jobba för ökad jämställdhet. Vattenfrågor associeras sällan med jämställdhetsfrågor men faktum är att vattenvård har stor påverkan på kvinnors livssituation och ställning i samhället. Det gäller allt ifrån hälsa och att bli ekonomiskt oberoende …

Rent vatten viktigt för kvinnors livskvalitet Läs mer »

Alnarp Cleanwater