Månad: februari 2015

Hur dåliga avlopp bidragit till världens största bottendöda yta

Att Östersjön är kraftigt övergödd har nog inte undgått någon. Övergödningen leder till algblomningar som i sin tur leder till syrebrist på havsbottnen, så kallad bottendöd.  Världens största bottendöda yta finns nu i Östersjön, den är större än Danmark och Skåne tillsammans! För 100 år sedan var den bara en tiondel så stor! Vad kan vi göra …

Hur dåliga avlopp bidragit till världens största bottendöda yta Läs mer »

Peak fosfor runt knuten

Hur avloppsrening kan kopplas till livsmedelsproduktion och säkerhetspolitik All växtlighet behöver näringsämnet fosfor för att växa. På åkermark gör fosfor stor nytta som gödning för grödorna, men när fosfor hamnar i sötvatten och i Östersjön orsakar det stora problem med övergödning och algblomning. Alger fungerar precis som växter, de lever på näring, solljus och koldioxid. När det …

Peak fosfor runt knuten Läs mer »

Alnarp Cleanwater