ACT Naturals förmåga att bryta ner läkemedelsrester bekräftas av IVL

Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en forskningsstudie där Alnarp Cleanwaters system för rening av enskilda avlopp ”ACT Natural” utvärderats avseende systemets förmåga att reducera läkemedelsrester. Studien som finansierats av statliga Vinnova visar tydligt att för de flesta av de testade substanserna blir reduktionen bättre, t.o.m betydligt bättre, än ett …

ACT Naturals förmåga att bryta ner läkemedelsrester bekräftas av IVL Läs mer »