Månad: maj 2014

Smålandsposten: ”Ett avlopp som blomstrar”

Den avloppsanläggning som Gun och Karl-Axel Svensson satsat på är inspirationen hämtad från naturens eget sätt att rena. Fosfor och kväve återvinns genom att dra nytta av mikroorganismer och växter som trivs i vatten. Det skriver Kent Axelsson på Smålandsposten. Läs hela artikeln här.